Wat zijn de belangrijkste kenmerken en kwaliteiten van de Betekeniseconomie? En hoe kun je hier zelf vorm aan geven? Daarover gaat deze workshop van Kees Klomp. Klomp schreef een vijftal boeken over dit onderwerp, waaronder de managementboek-bestsellers Handboek Betekenisvol Ondernemen en Pioniers van de Nieuwe Welvaart.


Workshopgever Info
Workshopgever(s): Kees Klomp